Regionalna konferencija o suzbijanju dječjih, prisilnih,ugovorenih brakova u zajednici Roma i Egipćana, a u organizaciji nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića i Internacionalne policijske asocijacije  (IPA) Sekcije Crne Gore i podršku Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, u sklopu projekta „Regionalnom saradnjom u suzbijanje dječjih, prisilnih, ugovorenih brakova u zajednici Roma i Egipćana“ koji je podržan od strane ambasade SAD u Crnoj Gori, održana je 08.04.2016.godine u Skupštini Crne Gore.

U susret 8. aprilu, Međunarodnom danu Roma, a pomenutim povodom, prisutnima su se obratili Nada Drobnjak predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, Fana Delija izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative i Vojislav Dragović predsjednik Internacionalne policijske asocijacije – Sekcija Crna Gora.

U uvodnom dijelu o ovoj krajnje negativnoj i diskriminatornoj pojavi govorili su NJ.E. Margaret En Ujehara, ambasadorka SAD u Crnoj Gori,  ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović, ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević, Jadranka Milićević ipred CARE International-a BiH i Sead Frljučkić iz Uprave policije.

Konferencija je za cilj imala razmjenu iskustava iz zemalja Zapadnog Balkana o problemima i mogućim rješenjima za suzbijanje dječjih, prisilnih, ugovorenih brakova u zajednici Roma i Egipćana.

U radu konferencije učestvovali su IPA Sekcija Makedonije, Hrvatske, Crne Gore i predstavnici sa Kosova, kao i nekoliko nevladinih organizacija RE populacije iz Regiona, kao i predstavnici civilnog sektora u Crnoj Gori.