Internacionalna policijska asocijacija Sekcija Crna Gora je zaključila Sporazum o saradnji sa NVO “Ekvivalent”, u cilju stvaranja uslova za jednake mogućnosti učešća na ravnopravnoj osnovi svim građanima, što predstavlja osnovnu ideju koja okuplja aktiviste NVO “Ekvivalent”-a.

Obzirom da su ciljevi IPA Sekcije CG takođe zasnovani na uvažavanju temeljnih ljudskih prava i poštovanja različitosti, zajedničkim aktivnostima ćemo doprinijeti radu i razvoju ciljeva obje organizacije.