Povodom 8. marta IPA Sekcija organizuje vikend u Sarajevu. Polazak 4. marta (petak) u 13h ispred zgrade MUP-a, povratak u nedjelju 6. marta. Smještaj u hotelu Holivud na bazi dva polupansiona (u subotu večera uz muziku). Organizovan obilazak Stare čaršije, vidikovca iznad Sarajeva, Tunela spasa i Vrela Bosne. Cijena po osobi je 70,00 eura, za djecu sa navršenih 6 do navršenih 14 godina 40,00 eura. Prevoz autobusom je 10,00 eura (djeca ne plaćaju). Rezervacije se vrše do 25. februara uplatom 10,00 eura po osobi na račun sekcije 520-2786-59, sa naznačenim imenom.