U skladu sa planom i programom realizacije projekta “ZAJEDNO PROTIV DROGE” službenici Uprave kriminalističke policije, Odsjeka za borbi protiv droge i Jedinice za suzbijanje maloljetničke delikvencije, koji su i članovi IPA Sekcije Crna Gora su 28.09.2017 god održali dva predavanja.

Predavanje je održano na temu “Zloupotreba opojnih droga kod mladih školskog uzrasta i vršnjačko nasilje”.
Planom realizacije ovog projekta u ovom kvartalu godine predavanje je održano u  O.Š. Štampar Makarije učenicima VIII razreda, gdje je bilo prisutno 4 odjeljenja sa oko 100 učenika, kao i O.Š. Maksim Gorki gdje su takođe prisustvovali učenici VIII razreda sa 2 odjeljenja oko 60 učenika.