DCAF je, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom policije u periodu 17-18. maj organizovao radionicu na temu: “Upravljanje intregritetom i srateško planiranje” za viši nivo menadžmenta Uprave policije i predstavnike IPA Sekcija Crna Gora.

Glavni cilj radionice bio je da približi i istakne važnost i ulogu menadžera srednjih i viših nivoa u Ministarstvu i Upravi policije u promovisanju integriteta i rodne ravnopravnosti u efikasnom strateškom procjenjivanju i planiranju. Samim tim dolazi i do unaprijeđenja pozitivnih praksi upravljanja širom organizacije na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Fokus radionice je bio na predstavljanju spoljnih, unutrašnjih i personalnih faktora koji se odnose i utiču na integritet. Diskutovana je analiza rizika, definisanje rješenja i mjera za rad, planiranje i
implementacija istih. Predstavnici tima za Ministarstvo-Upravu policije koji vode obuku za integritet i rodnu ravnopravnost za pripadnike policije, dali su osvrt na ove dvije teme i njihove utiske sa terena.

G-din Costa Paulo je interaktivnom metodologijom predstavio 2 elektronska kursa za integritet za menadžere, osnovni i napredni i  upoznao je učesnike sa “trouglom pritiska”. Takođe, na jednostavan način, praveći paralelu između trulih jabuka i “pokvarenih policajaca”, istakao je ulogu i važnost rukovodilaca, odnosno odgovornost svih nas u prepoznavanju i onemogućavanju da se proces truljenja u startu prepozna i aktivnim kontrolnim i reaktivnim mehanizmima anulira.

Aktivnost doprinosi ostvarivanju ciljeva Strategije razvoja Uprave policije 2016 – 2020.

G-din Costa Paulo,je u svom izlaganju istakao: “Ovu radionicu posvećujem Rajku, prijatelju i kolegi,  koji me je u našem zajedničkom radu uvijek inspirisao svojim čojstvom i profesionalnim integritetom, kao i strastvenom pasijom i iskrenom posvećenošću poslu. Koji je uspio da svojim radom inspiriše i ostale kolege da  rade na isti način. Kao menadžer, on je takođe bio i lider koji je znatno doprinio izgradnji integriteta u Policiji Crne Gore i nadam se da ce ostali pratiti njegov primjer”.