U okviru projekta „Zaštita od rodno zasnovanog nasilja – uslov demokratije i vladavine prava“, koji sprovodi NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja – Podgorica, Berane i Ulcinj, uz podršku i finansiranje Delegacije EU u Crnoj Gori, 17. i 18.maja 2017.godine održan je seminar na temu „Multisektorski pristup u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici“ kojem je prisustvovala Snežana Zekić, zamjenica predsjednika IPA Sekcije Crna Gora, u svojstvu predavača na temu „Postupanje policijskih službi i pravosudnih organa u skladu sa Protokolom o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici“.

Seminaru su prisustvovali predstavnici institucija, potpisnica Protokola, iz oblasti sudstva, tužilaštva, prosvjete, socijalnog rada, policije i zdravstva.