Od 27. do 29. januara u Budvi a u okviru projekta  “Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori” koji  realizuju SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, CAZAS i Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje, realizovan je prvi modul šestodnevnog treninga za upravljanje i pisanje projekata finansiranim iz fondova EU za članice Crnogorske IRIS Mreže.

Predstavnici IPA Sekcije Crna Gora  Snežana Zekić i Slavko Milić prisustvovali su ovom seminaru i uzeli aktivno učešće u svim temama i oblastima koje je trening obuhvatao.

Usluge socijalne zaštite u Crnoj Gori obezbeđuju 173 pružalaca od kojih su čak 81%  nevladine organizacije, a njihova većina je učlanjena u Crnogorsku IRIS mrežu. Ove organizacije pružaju podršku mladima u riziku, osobama sa invaliditetom, starim licima, žrtvama rodno zasnovanog i porodišnog nasilja i migrantima, kao i svim drugim osjetljivim kategorijama društva.  Različiti vidovi podrške uključuju npr. besplatno pravno savjetovalište, grupe samopomoći, psihosocijalnu podršku, savjetovalište, uslugu povjerljivog lica, dnevne centre, skloništa.

Sredstva koja su neophodna za kvalitetno funkcionisanje usluga socijalne zaštite dolaze uglavnom od stranih donatora od kojih je najznačajnija Evropska unija. Uspješnost pružalaca socijalnih usluga u obezbeđivanju sredstava za rad servisa od presudne je važnosti jer nedostatak sredstava može dovesti do gašenja organizacija koje uspijevaju da poboljšaju položaj marginalizovanih grupa pružajući usluge i onima do kojih ni državne institucije ne dopiru.

Projekat  “Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori” za cilj ima stvaranje uslova za punu participaciju u procesu donošenja odluka i povoljno pravno i finansijsko okruženje organizacija pružaoca socijalnih usluga u Crnoj Gori.