Internacionalna policijska asocijacija Sekcija Crna Gora 09.11.2019. godine u Herceg Novom zaključila je Ugovor o poslovnoj saradnji sa NVO “Diabet Life” iz Herceg Novog.

Cilj poslovne saradnje je promocija ljudskih prava marginalizovanih grupa sa fokusom na lica sa invaliditetom i unapređenje nivoa kvaliteta njihovog života kroz stvaranje jednakih uslova za njihovo kvalitetno učešće u zajednici, obrazovanju i edukaciji, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju, kulturnom i socijalnom životu.

NVO “Diabet Life” svim članovima IPA-e, omogućava prisustvovanje prezentacijama, seminarima i drugim događajima koje organizuje u svom radu. Takođe, omogućava se popust na reklamne proizvode koje navedena NVO stvara u svom radu.

Više informacija o NVO “Diabet Life” kao i o njihovim aktivnostima možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=qc_eNtJQlJo&t=267s

Obzirom da su ciljevi IPA Sekcije CG takođe zasnovani na uvažavanju temeljnih ljudskih prava i poštovanja različitosti, zajedničkim aktivnostima ćemo doprinijeti radu i razvoju ciljeva obje organizacije.