IPA Sekcija Crna Gora, zajedno sa partnerima Javnom ustanovom za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci i NVO Preporod, a uz podršku Sekretarijata za sport Glavnog grada realizovala je završnu aktivnost povodom obilježavanja 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga.

Na uglu Hercegovačke i ulice Slobode u Podgorici, organizovan je performans pod nazivom “Budi slobodan – reci drogi NE!”.

Ovom prilikom javno je skrenuta pažnja na problem bolesti zavisnosti. Stručni tim Javne ustanove i predstavnici partnerskih organizacija su neposredno bili dostupni građanima za savjete i odgovore na sva pitanja u vezi sa ovom problematikom. Takodje, zainteresovanim gradjankama i gradjanima distribuiran je edukativno-informativni material, kao i besplatni testovi na prisustvo psihoaktivnih supstanci.

Problem zloupotrebe droga nije problem samo pojedinca i njegove porodice već i cijelog društva te stoga misija svih nas, kako onih koji predstavljaju državu, tako i civilnog sektora, je da zajedničke snage usmjerimo kako ka preventivnom djelovanju tako i ka razvoju sistema podrške i pomoći onima koji su odlučili da izađu iz začaranog kruga bolesti zavisnosti i izaberu pravi, jedini ispravni put, put oporavka, razvijajući zdrave stilove života.