Godišnji Mediteranski sastanak nacionalnih sekcija koje pripadaju regionu Mediterana održan je  u italijanskom gradu Garda, 16-19.05.2019, koje je nazvano po najvećem jezeru u Italiji.

Sastanku su prisustvovali predstavnici 19 nacionalnih sekcija, kao i dvije sekcije u svojstvu gosta, Austrija i Andora. Predstavnik Sekcije Crna Gora bila je Ivana Rabrenović, IEC delegat.

Učesnici su bili u prilici da diskutuju i izjasne se na teme po pitanju uzvratnih posjeta među IPA porodicama mediteranskih sekcija, kao i drugih društveno kulturnih aktivnosti. Na sastanku je predstavljen predlog modela IPA kartice za status ‘IPA prijatelja’ sekcije, koji je već dugi niz godina predmet diskusije i dogovora na godišnjem  svjetskom kogresu IPA. Delegati na sastanku su se saglasili sa predloženim izgledom kartice i podržali predlog da se uvrsti u dnevni red IPA kongresa u oktobru u Dubrovniku, o kojem će se izjašnjavati sve IPA sekcije.

Predstavnici IPA Grčke su upoznali prisutne o njihovoj namjeri da organizuju IPA kongres 2021.godine, o čemu će se odlučivati na predstojećem kongresu u oktobru.

Posljednja tačka dnevnog reda odnosila se na kandidate za izbore na pozicije u Izvršnom odboru međunarodne IPA (IEB), koji će se održati u oktobru, na IPA kongresu u Dubrovniku. Zatraženo je od svih prisutnih da se izjasne po pitanju namjere za kandidovanje na predstojećim izborima, kojom prilikom je predstavnica Sekcije Crna Gora izvijestila prisutne da će se kandidovati za mjesto predsjedavajuće Društveno-kulturne komisije, kao dio tima koji podržava kandidaturu aktuelnog predsjednika IPA, Pierre Moulin. Predstavnica IEB-a na sastanku, Gal Sharon, istakla je svoju kandidaturu za mjesto predsjednika IPA na predstojećim izborima i zatražila podršku od strane prisutnih sekcija.

Domaćin sljedećeg Mediteranskog sastanka koji će se održati 2020.godine je Sekcija Crna Gora, povodom čega je prelazni grb sastanka predat sekciji domaćinu sljedećeg 27-og sastanka.

U nastavku programa, kolege iz italijanske sekcije su organizovali odlazak u Veronu i obilazak turističkih atrakcija grada, Rimske arene i Julijine kuće, iz romantične tragedije Vilijema Šekspira, Romeo i Julija.

Sekcija Švajcarske je napravila kratak video sa sastanka koji možete pogledati na : https://www.facebook.com/IPASwitzerland/videos/1337917586346748/