Dana 04.11.2017. godine u Rožajama, održana je Izborna skupština IPA Sekcije Crna Gora-Regija Sjever. Na sjednici su pored delegata prisustvovali i predsjednik IPA Sekcije Crna Gora Vojislav Dragović, sekretarka Biljana Dulović i potpredsjednik Dejan Živković.

U izvještaju o radu predsjednika Regije Sjever Sadika Šabanovića istaknuti su vidni rezultati rada ove Regije.

Za kratak period od nepune 4 godine formiranja Regije Sjever učlanjeno je oko 350 kolega, a sa sigurnjošću se konstatovalo da je ova Regija svojim aktivnostima doprinijela povezivanju policijskih službenika,  razmjeni iskustava, širenju prijateljstva među članovima kako u zemlju tako i sa kolegama iz inostranstva i što je nabitnije doprinijela podizanju ugleda policije u lokalnoj zajednici kod građana.

U izvještaju su nabrojane mnoge aktivnosti koje su po planu realizovane u predhodnom periodu.

Na sjednici su osnovane podregije:

  • Pljevlja – za čijeg je predsjednika izabrana Olivera Novaković
  • Bijelo Polje – za čijeg je predsjednika izabran Emil Skoko
  • Berane – za čijeg je predsjednika izabran Siniša Mijatović

Izabran je Izvršni odbor skupštine Regije Sjever, za predsjednika je izabran Sadik Šabanović, za potpredsjednika Olivera Novaković, za sekretara Irma Hamzić i blagajnika Fahrudin Zejnelagić.

Na svječanom dijelu sjednice predsjednik Vojislav Dragović uručio je zahvalnice za doprinos i učešće donatorskoj akciji posvećenoj prikupljanju sredstava za djecu sa smetnjama u razvoju službenika MUP-a, prijateljima i donatorima IPA Sekcije: predsjedniku Opštine Rožaje Ejupu Nurkoviću, direktoru ,,Jela Comerc,, Muameru Dedeiću, direktoru ,,PODGOR PRODUKT,, Raifu Kurbardoviću i direktoru ,,ELKOSA,, Rožaje Meši Šutkoviću.