U prostorijama Centra bezbjednosti Nikšić, 11.12.2015.godine delegacija IPA Sekcije Crna Gora u sastavu Snežana Zekić – generalna sekretarka IPA ASekcije Crna Gora i Goran Bošković – sekretar Regije Centar u cilju podrške i promocije aktivnosti koju sprovode članovi IPA Sekcije Crna Gora, prisustvovali su seminaru na temu „Senzibilizacija službenika policije o adekvatnom radu u slučajevima prijava nasilja u porodici i dječijih ugovorenih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici“ koji je održan u prostorijama Centra bezbjednosti Nikšić.

Seminaru je prisustvovalo 15 službenika policije. Jednodnevni seminar su vodili predstavnici IPA Sekcije Crna Gora Slavko Milić i Danijela Dukić – službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Fana Delija, izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative iz Nikšića.

Cilj seminara je upoznavanje sa teorijskim i praktičnim aspektima, kao i zakonodavno-pravnim okvirom u postupanju kod slučajeva nasilja u porodici i porodičnoj zajednici i dječijih ugovorenih brakova kod pripadnika romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori.

Članovi delegacije IPA Sekcije Crna Gora su ovom prilikom uručili određeni broj znački članovima Regije Centar kao i prigodne poklone organizatorima i realizatorima seminara.

Trening je organizovan u okviru projekta „Zajedničkom borbom do suzbijanja rodno zasnovanog nasilja i dječijih, ugovorenih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici u Crnoj Gori“ koji Centar za romske inicijetive realizuje u saradnji sa Ženskom RAE Mrežom „PRVA“ i IPA Sekcijom Crna Gora uz finansijsku podršku OAK fondacije.