Za 15 službenika iz Centra bezbjednosti Herceg Novi i odjeljenja bezbjednosti Tivat i Kotor, 30.11.2015.godine održan je jednodnevni seminar na temu: Senzbilizacija službenika za rad sa pripadnicima romske i egipćanske nacionalnosti u slučajevima prijavljivanja nasilja u porodici i dječijih ugovoremnih brakova.

Službenici su imali priliku da se upoznaju sa životnim pričama žrtava nasilja u porodici i ugovorenih brakova, kao i posledicama njihovog zlostavljanja. U toku seminara takođe su upoznati sa zakonodavnim okvirima i nadležnostima policije i drugih organa koji rade na suzbijanju ovih problema.

Kroz diskusiju smo mogli zaključiti da kod pojedinih prisutnih službenika i dalje postoje predrasude o pripadnicima romske i egipćanske zajednice, što potvrđuju komentari poput: ugovoreni brakovi su dio tradicije Roma i Egipćana, Romi i Egipćani prikrivaju događaje u okviru svoje zajednice. Osim toga odgovori službenika potvrdili su da u većinskoj populaciji i dalje postoje predrasude kada su u pitanju ove dvije zajednice, ističući sledeće predrasude: “to su ciganska posla; ma pusti to, to su cigani; oni su građani zadnjeg reda u državi; da su prljavi i ne vode računa o higijeni“.

Jednodenvni seminar održan je u okviru projekta „Regionalnom saradnjom u suzbijanje dječijih, prisilnih, ugovorenih brakova u zajednici Roma i Egipćana“ koji sprovodi Centar za romske inicijative u saradnji sa IPA Sekcijom Crna Gora, uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici.