Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja u porodici, u Nikšiću, 25.11.2015.godine održan je seminar za senzibilizaciju 15 službenika policije za rad sa žrtvama porodičnog nasilja i ugovorenih dječijih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici. Na seminaru su prisustvovali službenici Uprave policije – Centra bezbjednosti Nikšić sa pripadajućim odjeljenjima Plužine i Šavnik (Odsjek kriminalističke policije, uniformisani službenici Stanice policije i službenici Odjeljenja granične policije Centra bezbjednosti Nikšić).

Sluzbenici su imali priliku da se upoznaju sa svim aspektima i procedurama nasilja u prodici i dječijih ugovorenih brakova, kao i ukazivanjem na postojeće predrasude i stereotipe koji vladaju među njima kada je riječ o romskoj i egipćanskoj zajednici.

U toku razgovora sa službenicima s jedne strane smo zaključili da postoje i dalje predrasude i stereotipi koji vladaju među širom zajednicom, a prisutni su i kod samih službenika: da su Romi “prljavi, da oni čine najviše krivičnih djela, da ne žele da se zaposle, da rade fizičke poslove, da su oni krivi što se njihova djeca ne školuju”, i sl. Sa druge strane kroz kreiranje zajedničkih preporuka istakli su da je neophodno da ovakvu vrstu obuka prođe sto veći broj službenika iz relevatnih institucija (policije, Centara za socialni rad, zdravstva, tužilaštva i prosvjete) kroz zajedničke seminare, jer se u praksi pokazalo da je nije dovoljno razvijena međusobna saradnja u rješavanju određenog problema.

Jednodenvni seminar održan je u okviru projekta „Regionalnom saradnjom u suzbijanje dječijih, prisilnih, ugovorenih brakova u zajednici Roma i Egipćana“ koji sprovodi Centar za romske inicijative u saradnji sa IPA Sekcijom Crna Gora uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici.