Na poziv predsjednika IPA Makedonija Ljupča Andonovskog, dvočlana delegacija IPA Sekcije Crna Gora, u sastavu generalna sekretarka Snežana Zekić i predsjednik Regije Sjever Sadik Šabanović, prisustvovala je u periodu od 10. do 12. oktobra 2014.godine zajedničkom druženju i proslavi u čast punopravnog članstva IPA Makedonije u familiju IPA svjetske organizacije u Potsdam-u, Njemačka, održana 02. do 07. septembra 2014.godine.

Pored naše delegacije ovom druženju i proslavi prisustvovali su predstavnici IPA sekcija Hrvatske, Srbije, Grčke, BiH i Kosovsko Pomoravske Sekcije.

Za vrijeme ove posjete, pored truda da pokažu prirodne ljepote Makedonije na najbolji mogući način, iskorištena je mogućnost da se sa našim domaćinima i ostalim delegacijama razmijene iskustva i mišljenja u odnosu na benefite koje nude IPA nacionalne organizacije, unaprijeđivanje saradnje, kao i zajedničko iznalaženje novih formi za uspješnom saradnjom.

Od strane kolega IPA Sekcije Makedonija naša policijska asocijacija je dobila ponudu da uz vrlo povoljne uslove koristimo usluge boravka i smještaja u odmaralištu policije u Ohridu.

Svečanosti u čast punopravnog članstva IPA Makedonije u familiju IPA svjetske organizacije, pored domaćina i gostiju IPA nacionalnih sekcija, prisustvovali su i rukovodioci policije ranga načelnika, ambasadori Makedonije u drugim zemljama i sponzori IPA Sekcije Makedonija.