ronilacki_klub_david (1)Dana 27.07.2015.god. IPA Sekcija Crna Gora i ronilački klub “David” potpisali memorandum o saradnji.

Cilj ovog Sporazuma je uspostavljanje međusobne saradnje na polju pružanja podrške afirmaciji i promociji zajedničkih ciljeva i zadataka, sportskog duha, rekreacije, timskog rada, druženja, kao i podizanja svijesti i potreba za edukacijom i saradnjom, uz širenje kosmopolitizma.

Predmet Sporazuma je zajednička saradnja i aktivnost na razvijanju i unapređenju:

  • zdravog načina života,
  • jačanja sportskog morala i sportskog duha,
  • bezbjednosti na i u vodenim resursima republike Crne Gore
  • turističkih resursa neposredno upućenih na vodene resurse Crne Gore
  • očuvanja vodenih biodiverziteta i životne sredine Crne Gore
  • mentalnog zdravlja i kvaliteta žìivota,
  • edukacija i treninga,
  • pozitivnog uticaja na očuvanju i jačanju psihofizičkih sposobnosti i moralnih vrijednosti,
  • razvoja sposobnosti , koncentracije i poštovanja različitosti kroz upoznavanje različitih karaktera i interesovanjaće
Potpisnici će svoje aktivnosti usmjeriti na prenošenje znanja, afirmaciju lijepog ponašanja i takmičarskih disciplina, a prema programima koji će se utvrditi za sticanje neophodnih vještina. Poseban akcenat je na edukaciji mlađih članova društva (vaspitanje o vodenim prirodnim resursima i kulturi ponašanja prema specifičnim prirodnim sredinama i bogatstvima, poštovanju drugih kroz motivaciju “posebnosti” i pravilnom vaspitanju od najranijih dana života).U skladu sa potrebama i zahtjevima navedenih organizacija biće organizovane prezentacije i seminari za članove IPA Crne Gore ili Ronilačkog kluba.
Potpisnici prihvataju ciljeve i značaj koji doprinose razvoju, afirmaciji i promociji bavljenja sportom i srodnim sportskim disciplinama, te promovišu obrazovnu i vaspitnu funkciju sporta, fer pleja, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti.

Potpisnici će kroz svoje aktivnosti afirmisat,i u skladu sa mogćnostima i kapacitetima, pomoći i obezbijediti materijalne i tehničke uslove za realizaciju aktivnosti edukativnog, sportskog i humanitarnog karaktera koje će zajednički sprovoditi. Potpisnici će kroz sve svoje aktivnosti raditi na podizanju svijesti i afirmaciji policije kod djece, omladine i građana.