IPA Sekcija Crna Gora je 28.01.2018.godine potpisala Ugovor o poslovnoj saradnji sa DOO Kastel plus – Nikšić.

Ovim ugovorom se članovima IPA Sekcija Crna Gora pruža mogućnost da, uz člansku kartu pokazanu na uvid, ostvari popust od 10% prilikom plaćanja restoranskih usluga, a u slučajevima najavljenih gostovanja, popust u visini od 20%.

Ugovor o poslovnoj saradnji je ispred IPA Sekcije Crna Gora potpisao njen predsjednik Vojislav Dragović i ispred DOO Kastel plus, vlasnik Petar Kilibarda.