Potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji sa NVO Ulcinium

Predsjednik IPA Sekcije Crna Gora Vojislav Dragović i Dašo Dragović ispred NVO Ulcinium iz Ulcinja su 24.10.2018.godine potpisali Ugovor o poslovnoj saradnji.

Ovim ugovorom se članovima IPA Sekcija Crna Gora pruža mogućnost edukacije kroz seminare i učešće na konferencijama, kao i aktivno uključivanje u raznim kulturno-sportskim manifestacijama, pod istim uslovima koje važe za članove NVO Ulcinium

By |2023-03-29T13:05:22+00:00November 15, 2018|Aktivnosti|Comments Off on Potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji sa NVO Ulcinium

About the Author:

Go to Top