IPA Sekcija Crna Gora je 02.07.2016.godine potpisala Ugovor o poslovnoj saradnji sa „OliviA-Fondacija-Internacional“ Herceg Novi.

Ovim ugovorom se članovima IPA Sekcija Crna Gora pruža mogućnost edukacije kroz seminare i učešće na konferencijama, kao i aktivno uključivanje u raznim kulturno-sportskim manifestacijama, u okviru zajedničkog programa sa „OliviA-Fondacija-Internacional“.