Peti Jubilarni Festival zdravlja i zdravih stilova života, u organizaciji Udruženja sportske medicine Crne Gore, održan je u šoping molu Delta siti 27. i 28.aprila 2014.godine, pod sloganom „Tvojih 5 minuta za zdraviji i srećniji život “.

IPA Crna Gora u osnivanju je svojim učešćem dala doprinos ovoj manifestaciji i podržala napore organizatora za razvijanjem zdravih životnih navika i unaprijeđenjem zdravlja građana.

Zahvalnicu na učešću i podršci održanom Petom Jubilarnom Festivalu zdravlja i zdravih stilova života, ispred IPA Crna Gora u osnivanju primio je njen predsjednik Vojislav Dragović.

Javnosti se i ove godine predstavilo više od 50 izlagača, vezanih za zdravlje i zdrav život, a građani su bili u prilici da obiđu štandove izlagača i posavjetuju se sa njima o održavanju dobre forme i zdravstvenog stanja.

Organizovan je i besplatan pregled za građane, opšteg zdravstvenog stanja, mjerenje nivoa šećera u krvi i pritiska, vida, bodi mas indeks i drugi pregledi.

Peti Jubilarni Festival Zdravlja sadržajima je najviše bio posvećen borbi protiv kardiovaskularnih oboljenja.