Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Savjet za građansku kontrolu policije i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova, uz partnerstvo sa Međunarodnom Policijskom Asocijacijom (IPA) Sekcija Crna Gora, kreirali su zbornik naučnih i stručnih radova pod nazivom “Bezbjednost i osnovna prava: Dimenzije i perspektive sigurnosti LGBT osoba”.

U zborniku “Bezbjednost i osnovna prava: Dimenzije i perspektive sigurnosti LGBT osoba” ističe se značaj bezbjednosti pojedinca i razmatraju brojne dimenzije i perspektive (ne)sigurnosti LGBT osoba. Iz ugla akademske i naučne zajednice, profesionalnog policijskog života, aktivizma i servisa koji pomažu izvjesnost svakodnevnog života razvijena je široka diskusija o bezbjednosti i sigurnosti LGBT osoba i LGBT zajednice u Crnoj Gori.

Polazi se od toga da je država primarni objekat bezbjednosti ali se prepoznaje odgovornost i drugih referentnih subjekata, ističe njihov značaj i uloga, kao provajdera ljudske bezbjednosti, posebno pri razmišljanju o prevenciji mnogih rizika koji prate život LGBT osoba u društvima u kojima je nedovoljno razvijena kultura ljudskih prava i uspostavljena demokratija i tolerancija.

Polazi se od važnosti bezbjednosti pojedinca kao indikatora ukupne bezbjednosti jednog društva. Interesantno je da se o toleranciji razmišlja kao kategoriji bezbjednosti jer što je društvo tolerantnije utoliko je (posebno za pojedinca) i bezbjednije.

Koncept zbornika je tako postavljen da svojim sadržajem doprinosi daljem razumijevanju pitanja bezbjednosti. Prilozi u zborniku mogu pomoći u odgovorima i u dopunjavanju (sa)znanja članova_ica LGBT zajednice i policijskih službenika_ca, ali i drugih u društvu, kada je riječ o njihovom ukupnom životnom i radnom iskustvu, profesionalnom pristupu, ideološkim pogledima pa i vjerskim uvjerenjima ali i otkrivanju uzročno – posledičnih veza koje proces društvenog prihvatanja LGBT osoba neminovno nosi i podrazumijeva.

Tematski široko postavljen zbornik – a opet ograničen bezbjednošću LGBT osoba kao primarnom vodiljom – dosledni je nastavak nacionalne stručne literature o LGBT inkluziji koja se u Crnoj Gori razvija od 2011. godine a kojom se pomaže zainteresovanoj javnosti i ciljnim grupama da kreiraju objektivan odnos prema stvarnosti i potpuniji iskustveni pristup za dalja prosuđivanja i zaključke. Posebna je vrijednost ovog rada što se po prvi put, na dati način, objektivno otvaraju određena pitanja – poput djelovanja ekstremnih navijačkih grupa – što doprinosi daljem dopunjavanju i razvijanju razmišljanja o bezbjednosnim rizicima po LGBT osobe. Vrijednost zbornika je i u tretiranju rizika. Više priloga govori o izvorima i analizi rizika, rizičnim događajima, i situacijama kada tretman jednog proizvodi više drugih, novih, rizika. Značajno je i što se u zborniku, kroz diskusiju o policijskoj kulturi, zastupa potreba pripreme policije, za prihvatanje LGBT osoba u “sopstvenim redovima”.

U zborniku je predstavljeno dvadeset i pet (25) naučnih i stručnih radova a zastupljena su dvadeset i četiri (24) autora_ke od kojih četvoro doktora nauka, sedam magistara nauka, dvoje njih su regionalno prepoznatljivi aktivisti, osmoro autora_ki su službenici_e policije, troje autora_ki ima bogato iskustvo u servisnom, psihosocijalnom, radu sa LGBT zajednicom dok (pre)ostali imaju bogato i uspješno iskustvo u krivičnopravnoj zaštiti i javnom zastupanju LGBT osoba.

Autori_ke zbornika su: dr Zorica Mršević, prof. dr Dražen Cerović, dr Božidar Otašević, dr Ivan Tomovi’, mr Tea Gorjanc Prelević, Blanka Radošević Marović, Milorad Žižić, mr Slavko Milić, Milica Saveljić,  Darko Ćorac, mr Jeffrey Fisher, Jovica Rečević, Sanja Maraš, mr Marko Begović, Josef Hosp, Zoran Vujičić, Tamara Popović, Zdravko Cimbaljević, mr Milan Delić, mr Radomir Radunović, Irena Boričić, Predrag Azdejković, Damira Kalač i mr Aleksandar Saša Zeković koji je urednik izdanja.

Izdavači zbornika – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Savjet za građansku kontrolu policije, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova i Međunarodna Policijska Asocijacija (IPA) Sekcija Crna Gora – svim LGBT osobama u Crnoj Gori čestotaju predstojeći Prajd.

 

Knjigu Bezbjednost i osnovna prava: Dimenzije i perspektive sigurnosti LGBT osoba možete preuzeti ovdje.

prevod-sapstenja-za-knjigu-o-lgbt