Društveno-kulturna komisija (SCC) IPA je uputila poziv za učešće na takmičenju za najbolju fotografiju 2017. i nabolji video 2018.

Takmičenje za najbolju fotografiju 2017.

Za takmičenje u fotografiji 2017. ponuđene su dvije kategorije:

a) Otvorena kategorija – slobodna tema i

b) Tematska kategorija – policija na poslu.

Za pobjednike su predviđene novčane nagrade.

50 najboljih fotografija će biti premijerno prikazane na međunarodnoj izložbi na kongresu u Bugarskoj 2017. Sve sekcije će tom prilikom dobiti cd sa 50 najboljih slika sa takmičenja.

Pravila:

– takmičenje je otvoreno za sve članove IPA;

– najviše se može poslati 5 fotografija po osobi za svaku kategoriju;

– za svaku dostavljenu fotografiju je potrebno popuniti priloženi formular (Entry form).
Entry form – download

Kontakt osoba za koordinaciju ove aktivnosti ispred IPA Sekcije Crna Gora je Ivana Rabrenović (mob: 067 184 245; email:ivamont@t-com.me).

Fotografije sa pratećim formularima treba poslati na email: ivamont@t-com.me do 20.februara 2017.

Za više informacija pogledajte priloženi dokument:

http://www.ipa-iac.org/download.php?file=075415A-2017_Photograph_competition_EN.doc
na link: http://ipa-iac.org/content.php?pageId=27#PhotoCompetition

 

Međunarodno takmičenje za video 2018.

Cilj Međunarodnog takmičenja za video 2018. je da se prikupi video material od svih sekcija širom svijeta i kreira filmska banka podataka. Od pristiglog video materijala će se napraviti međunarodni IPA film koji će prikazati aktivnosti širom svijeta. Ovaj projekat je ranije najavljen kako bi se omogućilo sekcijama dovoljno vremena da obezbijede video snimke sa događaja koji se organizuju u njihovim zemljama kako bi se pripremili za formalnu prijavu za takmičenje.

Svaka sekcija koja želi da učestvuje u takmičenju treba da pošalje video koji će prikazati:

– IPA aktivnost u sekciji;

– nacionalnu policiju;

– zemlju / pejzaž;

–  ljude / folklor (tradiciju, običaje).

Nosilac aktivnosti ispred IPA Sekcije Crna Gora i rok za dostavljanje materijala za učešće na takmičenju će biti naknadno određeni.

Za više informacija pogledajte priloženi dokument:

http://www.ipa-iac.org/download.php?file=075416International_Video_Competition.pdf
na link: http://ipa-iac.org/content.php?pageId=27#PhotoCompetition