Emisija u kojoj se, između ostalog, govori o aktivnostima IPA i potpisanom sporazumu o  saradnji između IPA Sekcija Srbija – Regija Beograd i IPA Sekcija Crna Gora – Regija Centar.

U Beogradu je, 20.decembra 2014 godine, potpisan Sporazum o saradnji između IPA Sekcija Srbija – Regija Beograd i IPA Sekcija Crna Gora – Regija Centar.

U ime IPA Sekcije Srbija – Regije Beograd, potpisnik Sporazuma je dr Nebojša Pantelić, predsjednik Regije Beograd, dok je u u ime IPA Sekcije Crna Gora – Regija Centar, potpisnik ovog Sporazuma mr Goran Bošković, v.d. predsjednik Regije Centar.

Navedeni Sporazum bliže uređuje međusobnu saradnju na polju podrške afirmaciji i promociji ciljeva i zadataka IPA, sportskog duha, rekreacije, timskog rada, druženja, kao i podizanja svijesti o potrebi za edukacijom i saradnom uz širenje kosmopolitizma.

Inicijativu za ovaj Sporazum je dala Regija Beograd i od velikog je značaja za dalji rad i saradnju IPA Sekcije Srbije i IPA Sekcije Crna Gora.