Predstavnica IPA Sekcije Crna Gora, IEC delegat Ivana Rabrenović, učestvovala je na prvoj Balkansko-Jadranskoj konferenciji koja je održana u mjestu Slano kod Dubrovnika 25-27.septembra 2015.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici nacionalnih sekcija BiH, Bugarske, Grčke, Makedonije, Slovenije i sekcije u formiranju Albanije.

Konferenciju je organizovala i pripremila IPA Sekcija Hrvatske, s namjerom da se okupe teritorijalno bliske IPA sekcije na području Balkana i Jadranskog mora. Ideja je potekla od tradicionalnih godišnjih dvodnevnih susreta upravnih odbora IPA Hrvatske i Slovenije koji se održavaju duži niz godina.

Konferencija za cilj isključivo ima promovisanje i unapređenje kvantiteta i kvaliteta saradnje između nacionalnih sekcija, članica konferencije i njihovih klubova, na strukovnim, sportskim, kulturnim i drugim poljima saradnje od zajedničkog interesa.

Konferencija je zamišljena na način da se jednom godišnje sastanu predstavnici rukovodstva pozvanih nacionalnih sekcija, s ciljem da se razmotre i analiziraju mogući oblici saradnje, dogovore zajednički projekti, razmijene iskustva prezentujući najaktuelnije bezbjednosne teme i drugi vidovi saradnje prema odlukama konferencije.

U odnosu na predloženi početni sastav konferencije od 14 pozvanih sekcija, konferenciji se mogu pridružiti druge sekcije kao stalne članice ili kao gošće. Istaknuto je da ova konferencija ne isključuje učešće pozvanih sekcija u bilo kojoj od već postojećih konferencija koje imaju lijepu tradiciju (npr. konferencija IPA sekcija zemalja Mediterana, konferencija IPA sekcija zemalja Srednje i istočne Evrope), već se želi dati dodata vrijednost IPA-i kroz jačanje saradnje i promovisanje IPA ideje u regionu.

Na konferenciji je jednoglasno usvojena Deklaracija o uspostavljanju „Balkansko-Jadranske konferencije“, koja će predstavljati osnov za zajedničke aktivnosti u navedenim oblastima saradnje.

U dijelu koji je bio rezervisan za stručne teme, predstavnik MUP-a Slovenije i predsjednica IPA Bugarske su prezentovali situaciju i iskustva na temu: Struktura kažnjivih radnji i bezbjednosnih pojava nakon ulaska u EU. Nakon toga, učesnici konferencije su bili u prilici da se upoznaju sa aktuelnim pojavama i njihovim negativnim posljedicama na temu Nasilja i kriminalu među mladima – rizičnim i zaštitnim faktorima, kroz kvalitetnu i sveobuhvatnu prezentaciju predstavnika Instituta za javno zdravlje.

Nakon radnog dijela, domaćin je za prisutne upriličio posjetu malom gradiću Stonu uz degustaciju lokalnih morskih delicija i vina. Gradić Ston ima druge po veličini zidine na svijetu i najstariju solanu u Europi, u čiji kvalitet soli su se učesnici i sami uvjerili.

Na zajedničkoj večeri koju je organizovao domaćin u prijatnoj i gostoprimnoj atmosferi seoskog domaćinstva, učesnicima je uručeno priznanje ko-osnivača „Balkansko-Jadranske konferenije“ i razmijenjeni prigodni pokloni.