U Limasolu na Kipru, u periodu 12-18.oktobra 2015.godine održan je XXI IPA svjetski kongres 2015, koji je ujedno bio i izborni kongres.

Kongres je okupio predstavnike 63 IPA nacionalne sekcije, sa preko 200 učesnika koji su u kolegijalnom duhu i prijateljskoj atmosferi uspjeli da pokriju zahtjevnu agendu.

Na ovogodisnjem izbornom kongresu delegati su potvrdili svoje povjerenje glasajući za produzetak mandata međunarodnog predsjednika Pierre-Martin Moulin i međunarodnog generalnog sekretara George Katsaropulous, za period 2015-2019.godine.

Predstavnik crnogorske sekcije na kongresu je Ivana Rabrenovic, IEC delegat.